Biedrība Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija (LPPA)

īsteno Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku profesionālās organizācijas funkcijas saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 120.panta pirmo daļu.

LPPA pēc profesijas principa apvienojas fiziskās personas - patentpilnvarnieki, lai rūpētos par savas profesijas prestižu, veicinātu profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas paaugstināšanu, profesionālo izaugsmi, pieredzes apgūšanu, profesionālo standartu un ētikas normu ievērošanu, sabiedrības izglītošanu rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā un izpildītu normatīvajos aktos un statūtos noteiktos uzdevumus.

Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociācija (LPPA) stingri nosoda Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pauž savu atbalstu un solidaritāti Ukrainas iedzīvotājiem, ka arī cer uz pašreizējā kara ātrāku izbeigšanu.