LPPA valdes sastāvs 2023.-2026.g.

Vārds, uzvārds Amats Birojs E-pasts
Jevgeņijs FORTŪNA Prezidents,
Valdes priekšsēdētājs
Intelektuālā īpašuma aģentūra "FORAL" E-pasts: jevgenijs.fortuna@foral.lv
Broņislavs BALTRUMOVIČS  Viceprezidents,
Valdes loceklis
Patentu aģentūra "TRIA ROBIT"

E-pasts: bronislavs.b@gmail.com

Alīna BOGDANOVIČA

Valdes loceklis,

Sekretārs

Patentu aģentūra "TRIA ROBIT" E-pasts: alinabogdanovica@inbox.lv
Brigita TĒRAUDA Valdes loceklis

Zvērinātu advokātu birojs "VILGERTS"

E-pasts: brigita.terauda@vilgerts.com

Kristīne VIĻĶINA

Valdes loceklis   E-pasts: kristinevilkina@gmail.com

Baiba KRAVALE

Valdes loceklis

Patentu birojs “ALFA-PATENTS”

E-pasts: