LPPA valdes sastāvs 2014.-2017.g.

Vārds, Uzvārds Amats Birojs E-pasts
Jevgeņijs FORTŪNA Prezidents,
Valdes priekšsēdētājs
Intelektuālā īpašuma aģentūra "FORAL" E-pasts: jevgenijs.fortuna@foral.lv
Brigita TĒRAUDA Viceprezidents,
Valdes loceklis
Zvērinātu advokātu birojs "VILGERTS" E-pasts: brigita.terauda@vilgerts.com
Maruta VĪTIŅA Valdes loceklis Patentu aģentūra "TRIA ROBIT" E-pasts: mvitina@inbox.lv
Broņislavs BALTRUMOVIČS Valdes loceklis Patentu aģentūra "TRIA ROBIT" E-pasts: bronislavs.b@gmail.com
Gatis MERŽVINSKIS Valdes loceklis Aģentūra "PĒTERSONA PATENTS" E-pasts: gatis@petpat.lv