Valdes funkcijas

LPPA valde ir biedrības pārvaldes institūcija, kas pārzina un vada biedrības lietas, īsteno biedrības operatīvo pārvaldi un biedru sapulces lēmumus, kā arī pārstāv biedrību attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām. Valde pārvalda biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši biedru sapulces lēmumiem un statūtiem.

Valdes locekļus ievel LPPA kopsapulce uz trīs gadiem. Valdi vada un tās darbu organizē tās priekšsēdētājs (biedrības prezidents), kuru no sava vidus ievēl valdes locekļi. Valdes sastāvā ir arī viceprezidents un sekretārs.