Disciplinārlietu komisija

LPPA disciplinārlietu komisija izskata ierosinātās disciplinārlietas pret profesionālajiem patentpilnvarniekiem.

Disciplinārlietu komisijas locekļu kandidātus ievēl LPPA biedru sapulce uz 3 (trīs) gadu termiņu no LPPA biedru vidus. Tiek ievēlēti 10 (desmit) disciplinārlietu komisijas locekļu kandidāti, no kuru vidus LPPA valde ieceļ disciplinārlietu komisiju 5 (piecu) locekļu sastāvā konkrētā pārkāpuma izspriešanai.

Par disciplinārlietu komisijas locekli nevar tikt iecelts:

 • patentpilnvarnieks, kas strādā vai praktizē vienā birojā ar patentpilnvarnieku, pret kuru ir ierosināta disciplinārlieta;
 • patentpilnvarnieka, pret kuru ir ierosināta disciplinārlieta, radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei vai laulātais.

 

2023. gadā LPPA biedru sapulcē par disciplinārlietu komisijas locekļu kandidātiem tika ievēlēti:

 • Kristīne VIĻĶINA,
 • Ilmārs ŠATOVS,
 • Baiba KRAVALE,
 • Inese POĻAKA,
 • Ieva ŠTĀLA,
 • Jevgeņija GAINUTDINOVA,
 • Mārtiņš GAILIS,
 • Mārīte ROMANOSA,
 • Agnese GERHARDE,
 • Tatjana KREICBERGA.